06 111 683 57

Wat is

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

children 2857263 1920Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige mensen die door hun situatie (tijdelijk) de geldzaken niet geheel zelfstandig kunnen regelen. Bewindvoering houdt in dat een bewindvoerder uw financiën gaat beheren.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Vaak wordt bewindvoering geassocieerd met schulden. Dit is onterecht, veel mensen met een gezonde financiële positie vragen om uiteenlopende redenen beschermingsbewind aan.

De bewindvoerder wordt in samenspraak met u door de rechtbank toegewezen. Het is dan de taak van de bewindvoerder dat hij/zij samen met u gaat vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

Er zijn meerdere gronden om aan de rechter te vragen om uw goederen onder bewind te stellen.

 • Uw geestelijke of lichamelijke toestand: Deze vorm van beschermingsbewindvoering wordt meestal door een familielid of hulpverlener aangevraagd. U bent zelf niet in staat om uw eigen financiële zaken te beheren doordat u door uw leeftijd niet meer altijd de juiste keuzes maakt of doordat u een vorm van een verslaving heeft (gehad).
 • Het hebben van schulden of verkwisting: Deze vorm van beschermingsbewindvoering komt tegenwoordig het meest voor. U heeft schulden of geeft te veel geld uit en u bent bang om in de schulden te komen. Het lukt u zelf niet (meer) om regelingen met uw schuldeisers te treffen en u ziet zelf geen uitweg meer uit deze vervelende situatie.

In beide gevallen kunnen we een verzoekschrift opstellen en de kantonrechter verzoeken om een bewind over uw goederen uit te spreken.

Beschermingsbewind is geen schuldhulp

Veel mensen verwarren beschermingsbewind met schuldhulp. De hoofdtaak van een beschermingsbewindvoerder is om te zorgen voor stabiliteit van uw financiële situatie.

In gevallen van beperkte betalingsachterstanden of oplosbare schulden zal ik, als uw beschermingsbewindvoerder, aflossingen voorstellen aan de schuldeisers en/of regelingen aangaan. Zijn de schulden problematisch dan zal ik, namens de klant, een beroep doen op officiële schuldhulpverlening (minnelijk traject) en zo nodig op de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.

Wilt u meer weten over bewindvoering door UBUNTU Bewind? Neem gerust contact op met mij via het online formulier of bel: 06-11168357.

Hoe werkt onder bewind gesteld worden?

1. Telefonisch of per mail kennismakingsgesprek (geheel vrijblijvend).

Wanneer u denkt dat bewindvoering een oplossing biedt, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mij. U kunt dit doen via het online formulier of telefonisch op nummer: 06-11168357.

Telefonisch zullen we dan kort met elkaar kennismaken en uw situatie en de verwachtingen over en weer bespreken.

Voor een intakegesprek zal een vervolgafspraak, veelal bij u thuis, gemaakt worden.

2. Intakegesprek

Voorafgaand aan het huisbezoek wordt u gevraagd een en ander voor te bereiden, zodat tijdens het huisbezoek het verzoek tot onderbewindstelling ingevuld kan worden.

De voorbereiding bevat o.a.: het invullen van diverse formulieren en de daarbij gevraagde stukken te verzamelen. Kunt u hier niet uitkomen dan help ik u graag verder met het invullen. Aan het eind van het gesprek geef ik aan of ik mij bereid verklaar om uw bewindvoerder te worden.

Het is een vrijblijvend gesprek waarin u de gelegenheid heeft om vragen te stellen en waarin ik mijn werkwijze uitleg.

3. Indienen verzoekschrift

U kunt mogelijk zelf uw motivatiebrief schrijven aan de rechtbank waarom een verzoek tot onderbewindstelling noodzakelijk is, eventueel aangevuld met een verklaring van een arts en/of naaste familie. Deze motivatiebrief wordt als een aparte bijlage bij het verzoek tot onderbewindstelling toegevoegd. Mocht u dit zelf lastig vinden om te doen dan zal ik deze voor u opstellen.

Het Plan van Aanpak omvat de volgende onderdelen:

 • Waarom wordt beschermingsbewind aangevraagd;
 • Doelstelling van het bewind;
 • Maatwerk afspraken, zoals doel spaargelden – korte termijn en lange termijn(duurzaam) sparen;
 • Taakomschrijving bewindvoerder;
 • Contact overzicht van alle betrokken partijen;
 • Activiteiten/afsprakenlijst.

Wanneer alle stukken compleet zijn, wordt het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank.

4. Zitting Kantonrechter

Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen is het mogelijk dat de rechter u eerst wilt zien en spreken alvorens hij beslist op uw verzoek om onderbewindstelling toe te kennen.

U bent verplicht op de zitting te verschijnen. Vaak wil de rechter u nog wat vragen stellen. Meestal vraagt de rechter hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn.

Ook wordt de aard en de hoogte van de schulden besproken. Uiteraard zal ik u begeleiden tijdens de zitting.

5. Beschikking onderbewindstelling

Wanneer de rechter het bewind uitspreekt, legt hij dit formeel vast in een beschikking. Deze beschikking krijgt u thuis toegestuurd.

6. Aanvang Bewind

Zodra de beschikking is ontvangen, start pas het bewind en kunnen we samen werken aan een financieel stabiele toekomst.

Taken aanvang bewind

Vanaf de onderbewindstelling ben ik verantwoordelijk voor de goederen die onder bewind worden gesteld. Voorbeelden van goederen zijn: geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering, maar ook het meubilair, de auto, computer, tv, video, sieraden, een huis, grond, effecten, vorderingen en schulden.

Direct aan het begin van het bewind moet ik heel precies opschrijven wat u aan bezittingen en schulden heeft. Ieder jaar wil de kantonrechter precies zien wat er met uw bezittingen en uw schulden is gebeurd en waaraan uw inkomen is uitgegeven. Dit heet: rekening en verantwoording.
Ik controleer of u eventueel nog recht heeft op voorzieningen (toeslagen, kwijtschelding) of dat er mogelijk bezuinigd moet worden. In sommige situaties is het noodzakelijk om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Wanneer de schulden problematisch zijn zal ik het dossier zodanig op orde maken dat deze op een soepele wijze overgenomen kan worden door de gemeente voor een schuldhulpverleningstraject.

Bij bewindvoering komt uw inkomen binnen op een beheerrekening (op uw naam) waar enkel de bewindvoerder het beheer over heeft. Ik betaal hiervan onder andere de vaste lasten, reserveringen en eventuele betalingsregelingen. Ook zal er een vastgesteld bedrag aan leefgeld per week naar u worden overgemaakt op de leefgeldrekening.

Ik mag niet altijd zomaar over uw goederen beslissen. Soms is er toestemming van de kantonrechter nodig, maar niet voor de gewone uitgaven, zoals de gewone boodschappen, huur, energie, de aanschaf van kleding enz.

Bij toestemming van de rechter moet u denken aan:

 • Het doen van uitgaven boven de €1500;
 • Het verkopen van onroerende zaken;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
 • Het verdelen van een nalatenschap en procederen.

Welke taken kunt u van mij verwachten?

 • Openen beheer- en leefgeldrekening bij de bank
 • Budgetplan opstellen en uitvoeren
 • Inventariseren inkomsten en uitgaven
 • Overzicht en stabiliteit creëren
 • Betalen vaste lasten
 • Verzekeringen afsluiten
 • Inventariseren schulden
 • Beschermen beslagvrije voet
 • Toeslagen Belastingdienst aanvragen
 • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen
 • Schulden regelen (evt. in samenwerking met schuldhulpverlening)
 • Eenvoudige belastingaangifte verzorgen
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Wat verwacht ik van u?

 • Dat u alle post die nodig is doorstuurt aan de bewindvoerder;
 • Dat u eerst overlegt voordat u iets duurs koopt;
 • Dat u eerst overlegt voordat u ergens uw handtekening onder zet, bijvoorbeeld een contract
 • Dat u eerst overlegt voordat u gaat samenwonen en/of gaat verhuizen;
 • Dat u geen (nieuwe) schulden maakt.
Er zal dan ook regelmatig contact met u zijn zodat we samen op de hoogte blijven van uw situatie en kan, indien mogelijk, het plan van aanpak worden bijgesteld.

Duur van het bewind

De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kantonrechter toestemming voor vragen.

De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft of een andere bewindvoerder gaat krijgen als u niet meer met mij verder wil als bewindvoerder. Uiteraard gaat dit in overleg.

Adresgegevens

 • Ubuntu Bewind
  Postbus 232
  8260 AE Kampen
  KvK: 73447528
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© UBUNTU Bewind 2022