06 111 683 57

Veelgestelde vragen

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de volgende personen en instellingen:

 • Uzelf;
 • Een echtgenoot of partner;
 • Familieleden tot in de vierde graad. Dit zijn uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven of nichten;
 • Degene die het gezag over u uitoefent (zoals bijvoorbeeld een voogd als de betrokkene minderjarig is);
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • De instelling die u verzorgt of begeleidt;
 • Het college van Burgemeester en Wethouders van uw woonplaats als het beschermingsbewind wegens verkwisting (overmatig uitgeven van gelden) of problematische schulden wordt aangevraagd.
Wat is het verschil tussen WSNP en beschermingsbewindvoering?

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een WSNP-bewindvoerder heeft een andere rol. Hij behartigt vooral de belangen van de schuldeisers.

WSNP-bewind: Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen. Beschermingsbewind: Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd).

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Pas als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kunnen schulden worden afbetaald.

In geval van beperkte betalingsachterstanden of oplosbare schulden zal ik als uw beschermingsbewindvoerder aflossingen voorstellen aan de schuldeisers en/of regelingen aangaan. Zijn de schulden problematisch dan zal ik namens de klant een beroep doen op officiële schuldhulp verlening (minnelijk traject) en zo nodig op de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld?
Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.
Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag en vakantiegeld?

De kantonrechter bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag, een eventuele belastingteruggave en vakantiegeld. De kinderbijslag wordt, mits dit financieël mogelijk is, gestort op de leefgeldrekening. 

Wat kost bewindvoering?

Indien mogelijk betaalt betrokkene de kosten voor de dienstverlening zelf. In veel gevallen kunnen deze kosten vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Ik zal de aanvraag hiervoor verzorgen.

De tarieven die een bewindvoerder in rekening mag brengen staan vast en worden vanaf 2015 bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

Als de kantonrechter u eenmaal onder bewind heeft gesteld, dan blijft u dat in principe voor de rest van uw leven. Maar het komt ook wel voor dat iemand na verloop van tijd weer in staat is om zelf voor zijn geld en administratie te zorgen. Als u denkt dat dat op u van toepassing is, dan kunt u vragen aan de kantonrechter of hij de bewindvoering wil beëindigen. Wanneer de kantonrechter daarmee akkoord gaat, stopt dus de taak van uw bewindvoerder.

Wie controleert de kwaliteit van de bewindvoerder?

Elke bewindvoerder moet jaarlijks voor iedere cliënt een ‘rekening en verantwoording’ (R&V) opstellen. Dat is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar. Met elke cliënt wordt overlegd of hij/zij in staat is om die R&V zelf te controleren en beoordelen, of dat die controle door de rechtbank dient te gebeuren. Op die manier controleert de rechtbank een correcte uitvoering van uw financiële beheer.

Daarnaast vindt elk jaar een uitgebreide controle (een audit) plaats. Een externe accountant controleert de organisatie van de bewindvoerder op belangrijke punten en legt dit vast in een rapportage.

Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken.

Veelgestelde vragen

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door de volgende personen en instellingen:

 • Uzelf;
 • Een echtgenoot of partner;
 • Familieleden tot in de vierde graad. Dit zijn uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven of nichten;
 • Degene die het gezag over u uitoefent (zoals bijvoorbeeld een voogd als de betrokkene minderjarig is);
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • De instelling die u verzorgt of begeleidt;
 • Het college van Burgemeester en Wethouders van uw woonplaats als het beschermingsbewind wegens verkwisting (overmatig uitgeven van gelden) of problematische schulden wordt aangevraagd.
Wat is het verschil tussen WSNP en beschermingsbewindvoering?

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een WSNP-bewindvoerder heeft een andere rol. Hij behartigt vooral de belangen van de schuldeisers.

WSNP-bewind: Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen. Beschermingsbewind: Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd).

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Pas als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kunnen schulden worden afbetaald.

In geval van beperkte betalingsachterstanden of oplosbare schulden zal ik als uw beschermingsbewindvoerder aflossingen voorstellen aan de schuldeisers en/of regelingen aangaan. Zijn de schulden problematisch dan zal ik namens de klant een beroep doen op officiële schuldhulp verlening (minnelijk traject) en zo nodig op de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Onder niet problematische schulden wordt verstaan dat de schulden minimaal binnen 36 maanden volledig kunnen worden afgelost.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld?
Uw leefgeld wordt wekelijks (elke maandag) uitbetaald, tenzij er iets anders met u is afgesproken. U heeft het geld elke maandag uiterlijk aan het einde van de middag op uw leefgeldrekening staan.
Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag en vakantiegeld?
De kantonrechter bepaalt dat alle inkomsten bij de bewindvoerder binnen moeten komen en dat die daar het beheer over heeft. Dat geldt ook voor alle incidentele (niet maandelijkse) inkomsten zoals kinderbijslag, een eventuele belastingteruggave en vakantiegeld.
Wat kost bewindvoering?

Indien mogelijk betaalt betrokkene de kosten voor de dienstverlening zelf. In veel gevallen kunnen deze kosten vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Ik zal de aanvraag hiervoor verzorgen.

De tarieven die een bewindvoerder in rekening mag brengen staan vast en worden vanaf 2015 bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

Als de kantonrechter u eenmaal onder bewind heeft gesteld, dan blijft u dat in principe voor de rest van uw leven. Maar het komt ook wel voor dat iemand na verloop van tijd weer in staat is om zelf voor zijn geld en administratie te zorgen. Als u denkt dat dat op u van toepassing is, dan kunt u vragen aan de kantonrechter of hij de bewindvoering wil beëindigen. Wanneer de kantonrechter daarmee akkoord gaat, stopt dus de taak van uw bewindvoerder.

Wie controleert de kwaliteit van de bewindvoerder?

Elke bewindvoerder moet jaarlijks voor iedere cliënt een ‘rekening en verantwoording’ (R&V) opstellen. Dat is een overzicht van uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het voorgaande jaar. Met elke cliënt wordt overlegd of hij/zij in staat is om die R&V zelf te controleren en beoordelen, of dat die controle door de rechtbank dient te gebeuren. Op die manier controleert de rechtbank een correcte uitvoering van uw financiële beheer.

Daarnaast vindt elk jaar een uitgebreide controle (een audit) plaats. Een externe accountant controleert de organisatie van de bewindvoerder op belangrijke punten en legt dit vast in een rapportage.

Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbanken.

Wilt u gebruik maken van mijn diensten?

Ik sta voor u klaar!

Adresgegevens

 • Ubuntu Bewind
  Postbus 232
  8260 AE Kampen
  KvK: 73447528
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© UBUNTU Bewind 2022